Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal) (http://fbd.beun.edu.tr), is the official journalof Bülent Ecevit University.   

 

The journal’s aim is to be scientific journal publishing original papers, reviews, short communications, technical notes and scientific editorial letters of science in the following areas: basic sciences, basic medicine science and engineering fields.

Articles submitted to this journal are evaluated in a double blinded peer-reviewed fashion by an advisory committee. Articles are published mainly in six categories: (1) “Research articles”, (2) “Review Articles”, (3) “Short Communications”, (4) “Technical Notes and Case Reports”, (5) “Letters to the Editor” and (6) “Book/Software Reviews” . All articles may be written in Turkish or English, and should include English and Turkish abstracts and key words.

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi is published two issues per year in June and December.           

ISSN:2146-4987, E-ISSN: 2146-7277.

The journal has also been available on-line by a website: http://fbd.beun.edu.tr.

Abstracting/Indexing

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Fen Müh. Derg.) indexed by EBSCOhost, ISRA, DOAJ, Arastirmax Scientific Publication Index and ULAKBİM. 

 Ebsco logo  

Vol 6, No 1 (2016)

Table of Contents

Articles

Padovan-Type Sequences via Hurwitz Matrices PDF
Ömür Deveci 1-8
Rasyonel Çekirdekli Belirli İntegral Operatörlerin Özdeğerlerinin Farklı Nümerik Yöntemler Kullanılarak Yaklaşık Hesabı PDF (Türkçe)
Melih Göcen, Yüksel Soykan, Erkan Taşdemir 9-15
C# Kullanarak Mesafenin Tersi Yöntemi ile Gridleme ve Kontur Çizimi PDF (Türkçe)
İrfan DUMAN, Resul KARA, Erkan ÇETİNER 16-21
Rainwater harvesting analysis for Bülent Ecevit University central campus PDF
İsmail Hakkı Özölçer 22-34
Sulu ortamlardaki formaldehitin ölçümü için biyosensör dizaynı PDF (Türkçe)
Şeyda Korkut, Muhammet Samet Kılıç 35-40
A Ceramic Ultrafiltration Membrane System for Producing High Quality Drinking Water PDF
KADİR ÖZDEMİR 41-49
Barajların Nehir Akımı Rejimine Olan Etkilerinin Trend Analizi Yöntemi İle Araştırılması: Sakarya Nehri Örneği PDF (Türkçe)
Emrah DOĞAN, Gökmen ÇERİBAŞI, Uğur AKKAYA 50-55
Prediction of Soil Temperatures for Underground Heat Exchanger Applications in Manisa Turkey PDF
Leyla Ozgener 56-58
Sublethal Effects of Solanum tuberosum and Lycopersicon esculentum Leaf Extracts on Tenebrio molitor and Harmonia axyridis. PDF
Zbigniew Adamski 59-66
İnek Sütlerinde Yağ Depresyonunun İstatistikî Kontrolü PDF (Türkçe)
murat Çimen 67-70
The novel design of an articulated hand: Erciyes-1 PDF
Mustafa Soylak 71-77
Observation of Synchronization at Kuramoto Oscillators Based on Small World Network Topology PDF (Türkçe)
Rukiye uzun 78-82
Türkiye’de Yetişen Dorycnium Miller. (Fabaceae) Türlerinin Anatomik Özellikleri PDF (Türkçe)
yusuf ziya kocabas, ahmet ilçim 83-89
Tüm Türkiye İçin GNSS İle Su Buharının Kestiriminde Q Dönüşüm Faktörünün Elde Edilmesi PDF (Türkçe)
Çetin Mekik 90-99
The Use of Hough Transform to Develop an Intelligent Grading System for the Multiple Choice Exam Papers PDF
Gokhan Bayar 100-104
Effect of Acyclovir on the Microbial Contamination in the Artifical and Natural Diets for Rearing of Galleria mellonella L. larvae PDF
Ender Buyukguzel, Kemal Buyukguzel 105-110
Geleneksel ve SiC Toz Katkılı Yüksek Darbe Enerjili Elektriksel Kıvılcımla İşlenmiş Dubleks Çelik Yüzeylerin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Bülent Ekmekci 111-120
Genelleştirilmiş Trapezoidal Bulanık Esnek Kümeler ve Karar Verme Problemlerinde Uygulaması PDF (Türkçe)
Yıldıray Çelik 121-129
Aljinat-TiO2-Alg Kompozitinin Sentezi ve Sulu Çözeltilerden Tetrasiklin Gideriminde Kullanılabilirliği ve Karakterizasyonu PDF (Türkçe)
Ülker Aslı Güler 130-135
Halat Demetinin Statik Davranışının İncelenmesi PDF (Türkçe)
Yusuf Aytaç Onur 136-143
Zonguldak-Üzülmez Tünellerinin Çevre Kaya Özelliklerinin Belirlenmesi ve Duraylılığının Değerlendirilmesi PDF (Türkçe)
Melih Geniş 144-151
Gökçetepe Formasyonu (Zonguldak) Kiltaşlarının Eksenel Şişme Gerilmelerinin Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Mehmet Erdinç Bilir, Savaş Sürül, Hülya Keskin Çıtıroğlu 152-167
Biyokatıların mera ıslahında değerlendirilmesi – risk potansiyeli PDF (Türkçe)
Gulgun Dede 168-173
Sihirli Sayı Davranışı Gösteren Cu, Pd ve Ti Metal Kümelerinin Katı-Sıvı Faz Geçişleri PDF (Türkçe)
Meral Eryürek 174-181
Günlük Yaşamdaki Kimya Kavram Yanılgılarının Atasözleri İle Tespit Edilmesi PDF (Türkçe)
Soner Yavuz, Cem BÜYÜKEKŞİ 182-186
Impact of Newman-Watts Small-World approach on The Performance of Feed-Forward Artificial Neural Networks PDF (Türkçe)
Okan Erkaymaz, Mahmut Özer 187-194
İçme Suyu Kaynaklarında Konvansiyonel Arıtma yöntemi ile Arsenik Giderimi PDF (Türkçe)
KADİR ÖZDEMİR 195-202
Analysis with Variable Step Size Strategy of Some SIR Epidemic Models PDF
Gülnur Çelik Kızılkan, Ahmet Duman, Kemal Aydın 203-210
Amasra bölgesi westfalien c damarı ateş kilinin karakterizasyonu PDF (Türkçe)
Bülent Haner, Serhan Haner, Tarık Tunay 211-217
Investigation of the effect into mechanical properties of rocks on Cerchar abrasivity index PDF (Türkçe)
OLGAY YARALI 218-229
Ters ve Kötü Konulmuş Problemler Teorisinin Bilim ve Teknolojideki Bazı Uygulamaları PDF (Türkçe)
Ismet GOLGELEYEN, Özlem Kaytmaz 230-237
Sıvı Membran Sistemleriyle Kadmiyum Gideriminde Kullanılan Taşıyıcılar PDF (Türkçe)
Süreyya ALTIN 238-244


© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi