Karaelmas Science and Engineering Journal

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal) (http://fbd.beun.edu.tr), is the official journalof Bülent Ecevit University.   

 

The journal’s aim is to be scientific journal publishing original papers, reviews, short communications, technical notes and scientific editorial letters of science in the following areas: basic sciences, basic medicine science and engineering fields.

Articles submitted to this journal are evaluated in a double blinded peer-reviewed fashion by an advisory committee. Articles are published mainly in six categories: (1) “Research articles”, (2) “Review Articles”, (3) “Short Communications”, (4) “Technical Notes and Case Reports”, (5) “Letters to the Editor” and (6) “Book/Software Reviews” . All articles may be written in Turkish or English, and should include English and Turkish abstracts and key words.

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi is published two issues per year in June and December.           

ISSN:2146-4987, E-ISSN: 2146-7277.

The journal has also been available on-line by a website: http://fbd.beun.edu.tr.

The authors are responsible for any violations in the articles. Makalelerdeki her türlü ihlalden yazarlar sorumludur.

Copyright_Transfer_Form

Telif Hakkı Devir Formu

Abstracting/Indexing

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Fen Müh. Derg.) indexed by EBSCOhost, ISRA, ULAKBİM, Elektronische Zeitschriftenbibliothek and Researchbib.

  Ebsco logo 

The June 2020 issue of Karaelmas Science and Engineering Journal was published.To see Click here...
Vol 10, No 1 (2020)

Full Issue

View or download the full issue PDF ()

Table of Contents

Articles

Co Katkılı Al-30Si-5Fe Alaşımının Mikroyapısal ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Muhammed Fatih Kılıçaslan, seyit çağlar, Orhan Uzun 1-6
Elektro Eğirme Yöntemiyle Nano Boyutlu TiO2 Parçacık katkılı PLA Nanofiber Üretimi PDF (Türkçe)
Nilüfer Duygulu 7-18
177Lu Radyoizotopunun Hızlandırıcılarda Üretimi İçin Bir Benzetim PDF (Türkçe)
Ridvan Baldik 19-25
f-Asymptotically I_2^σθ-Equivalence for Double Set Sequences PDF
Erdinç Dündar, Nimet Pancaroğlu Akın 26-31
Dolgu Duvarların Mod Katkı Çarpanlarına Etkisinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Taner Uçar 32-43
Prediction of the Success of Wart Treatment Methods PDF
Rukiye uzun, Yalçın İşler, Mualla Toksan 44-52
Bakır oksit nanopartiküllerinin Galleria mellonella larvaları üzerine immün ve metabolik etkileri PDF (Türkçe)
Benay Sezer Tunçsoy 53-60
İlköğretim Programlarının BM2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Açısından İncelenmesi PDF (Türkçe)
Fatma Aktaş, Sinem Dinçol Özgür, Ayhan Yılmaz 61-70
17-4 PH ve 15-5 PH Paslanmaz Çeliklerde Tornalama Yöntemiyle Kesme Parametrelerinin Kesme Kuvveti ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Araştırılması PDF (Türkçe)
Saltuk Alper YAŞAR, Gültekin UZUN, İhsan KORKUT 71-81
Enzyme immobilization onto carbon fiber electrodes by electrochemical polymerization PDF
Hana Alsoul, Ayşe Elif Böyükbayram 82-87
Asymptotically lacunary I_σ-equivalence of sequences of sets PDF
Uğur Ulusu, Esra Gülle 88-93
TiO2 katkılı elmas-benzeri karbon nanokompozit filmin elektrokimyasal yöntemle biriktirilmesi PDF (Türkçe)
Necati Başman 94-99
2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Uyarınca Bir İnceleme Alanının Zemin Etüdü Açısından İncelenmesi PDF (Türkçe)
İsmail Emrah Kılıç, Zehra Nil Taylan Kutlu, Ozan Emir Özcan 100-112
Saçılım Terimi İçeren Durağan Kinetik Denklem için Bir Ters Problemin Yaklaşık Çözümünün Araştırılması PDF
Ismet GOLGELEYEN, Neslihan ALBUZ 113-120
Similarity Matching of XML Schema PDF
Ayse Salman 121-129


© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi