Journal History

Editör

Editor

Kemal BÜYÜKGÜZEL

Bülent Ecevit Üniversitesi/Bülent Ecevit University

Yardımcı Editörler

Associate Editors

Umut Güneş SEFERCİK

Ahmet ÖZARSLAN

Rıdvan BALDIK

Burcu ÜNAL

Rukiye UZUN

İsmail Hakkı ÖZÖLÇER

Ahmet ALTIN

Ayşe KAPLAN

Yüksel SOYKAN

Aytaç ONUR

Hasan ÇABUK

Şenol ALAN

Yasin HAZER

Ceyhun KÜÇÜK      

        

 

 

 

 

Bülent Ecevit Üniversitesi/Bülent Ecevit University

 

Sorumlu Müdür

Publishing Manager

Ayşe KAPLAN

Bülent Ecevit Üniversitesi

Uluslar arası Yayın Kurulu

International Editorial Board

 

Ferhan ATICI

Nuri AKÇİN

Bülent BARADAN

Martin BOHNER

Kemal BÜYÜKGÜZEL

Neil CUMBERLIDGE

Hülya KESKİN ÇITIROĞLU

Ali DEMİR

Mehmet DİLMAÇ

Enver DURMUŞOĞLU

Ten FEIZI

Hasan GERÇEK

Adem GÜLEL

Haluk GÜVEN

Baki HAZER

Akira HIRAO

Remzi KARAGÜZEL

Mehmet KARATAŞ

Figen KAYA

Türkan KOPAÇ

Per Nicolai MARTENS

Boris NATALIN

Mahmut ÖZER

Münevver PINAR

Rafat SIDDIQUE

Mustafa SÖZEN

David W. STANLEY

Cladue TOUZET

Gürdal TUNCEL

A.Galip ÜLSOY

Yılmaz YILDIRIM

İskender YILGÖR 

 

Western Kentucky University, United States

Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

9 Eylül University, İzmir, Turkey

Missouri University of Science and Technology, United States

Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

Northern Michigan University, Michigan, United States

Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey

Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

Ege University, İzmir, Turkey

Imperial College London, United Kingdom

Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey

Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

Tokyo Institute of Technology, Japan

İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey

Karamanoğlu Mehmetbey University, Karaman, Turkey

Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey

Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

RWTH Aachen University, Germany

İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey

Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

Ankara University, Ankara, Turkey

Civil Engineering Thapar University, Paitala (Punjab), India

Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

Agricultural Research Service-USDA, United States

University of Provence, Marseille Cedex, France

Koç University, İstanbul, Turkey

University of Michigan, United States

Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

Koç University, İstanbul, Turkey© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi