Okyanus ve Deniz Altı Madenciliğin Kısa Tarihçesi

ARMAN EHSANİ, Osman Sivrikaya

Abstract


Bu çalışmada okyanus ve deniz altı madenciliğin tarihsel gelişimine kısa ve özet bir şekilde değinilecektir. Okyanuslar ve denizler dünyamızın yaklaşık % 71 ini kapsamaktadır. Deniz altı ve okyanus maddeciliğinin gelişimi deniz-okyanus bilimi (oşinografi) çalışmaları kapsamında hayata geçmiştir. Deniz ve deniz altı ile ilgili ilk araştırmalar M.Ö. 2000 yıllarda Giritliler ve Fenikeliler tarafından gerçekleştirilmiştir. Oşinografi dalında modern teknikler ile yapılan ilk araştırma, 1855 yılında okyanusların derinliğinin ölçülmesi (bathymetric) çalışmaları olarak göze çarpmaktadır. British Challenger gemisi ile 1872 yılında 4 yıl süren bir araştırma seyahatinde Kuzey Kutbu Denizi hariç bütün okyanus ve denizler gezilerek mangan içeren yumrulu yataklar saptanmıştır. 1968 yılında Golmar Challenger denizaltı aracı deniz altı ve okyanus tabanı hakkında inceleme çalışmalarına başlamıştır. 2005 yılında ise ilk okyanus-deniz altı madenciliği uygulaması olan Solwara projesinin ilk sondaj çalışmaları Papua Yeni Gine açıklarında başlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Okyanus madenciliği, Oşinografi, British Challenger, Solwara


Keywords


Okyanus madenciliği; Oşinografi; British Challenger; Solwara

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i1.1002

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi