Hayvan Atıklarından Sivas İli Biyogaz Potansiyelinin Araştırılması

Ayben Polat Bulut, Gamze Topal Canbaz

Abstract


Mevcut enerji kaynaklarının her geçen gün azalması ve çevreye verdiği olumsuz etkilerden dolayı ekonomik ve çevre dostu enerji kaynakları arayışına geçilmiştir. Bu nedenle, biyogaz enerjisi hem çevre dostu hem de ekonomik olması nedeniyle son yıllarda ilgi çeken alternatif enerji kaynakları arasında yer almaktadır.
Bu çalışmada, Sivas ilinde büyükbaş hayvan (BBH); sığır (yerli-kültür-melez), manda, küçükbaş hayvan (KBH); koyun, keçi ve kanatlı hayvan (KH); yumurta tavuğu, ördek, hindi, kaz sayıları belirlenerek canlı hayvan potansiyeli ele alınmış ve hayvan atıklarından biyogaz ve enerji potansiyeli araştırılmıştır. Bu amaçla Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2015 ve 2016 verileri dikkate alınmıştır. Bu verilere göre Sivas ili toplam BBH, KBH ve KH sayısı 2015 ve 2016 yılları için sırası ile 1247579 ve 1411715 adet, bunlardan elde edilecek yıllık gübre miktarı yine 2015 ve 2016 yılları için sırası ile 1216494 ton/yıl ve 991411 ton/yıl, yıllık biyogaz üretimi ise 48880922 m3/yıl ve 52391785 m3/yıl olarak hesaplanmıştır. Bu atıklardan elde edilecek enerji miktarı ise 2015 yılı için 229.7 GW.saat ve 2016 yılı için 246.2 GW.saat olarak belirlenmiştir. Sivas ilinin yıllık elektrik üretimi 3764 GW.saat olarak dikkate alındığında BBH, KBH ve KH atıklarından elde edilecek enerji ile Sivas ilinin yıllık elektrik ihtiyacının %6.5’inin karşılanabileceği belirlenmiştir. Enerji atlası verilerine göre 2015 yılı için 1 kişinin yıllık elektrik tüketiminin 3.373 kW.saat olduğu görülmektedir. Sadece kanatlı hayvan gübresinden elde edilecek elektrik enerjisi ile 1280 vatandaşın ve 320 adet 4 kişilik ailenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanabileceği hesaplanmıştır.

Keywords


Biyogaz, Enerji potansiyeli, Hayvan atıkları

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v1i1.1010

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi