Yeraltısuyu ve Yüzey Sularının Nitrat Kirliliği Tahmini: Kütahya Örneği

Recep Benzer

Abstract


Bu çalışma, Kütahya ili sınırlarında bulunan yeraltı ve yüzeysel sularındaki nitrat düzeylerini yapay sinir ağları yaklaşımı ile belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada incelenen yeraltı ve yüzeysel su numunelerindeki nitrat düzeyleri ve ortalama değerleri sırasıyla; 0.01-190.63 mg l-1, 0.01-10.20 mg l-1, 16.09 mg l-1, 2.51 mg l-1 olarak belirlenmiştir.   Bu çalışma, Avrupa Birliği tarafından uygulanan Nitrat Direktifi kapsamında, Kütahya İl Tarım Müdürlüğü’nün 2012 ve 2013 yıllarına ait yeraltı (23 istasyon) ve yüzey (10 istasyon) suları ölçümleri kullanılarak yapılmıştır. Kütahya iline ait yeraltı ve yüzeysel sularındaki nitrat seviyelerinin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine uygun olduğu tespit edilmiştir. Ancak nitrat verilerindeki bazı değerlerin ulusal ve uluslararası limit değerlerinden yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu çalışma, gelecek yıllardaki nitrat düzeylerinin daha uzun süreli olarak takibinin geleneksel yöntemin yanında yapay sinir ağları yaklaşımı ile de değerlendirilmek suretiyle tahmin edilmesi ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması açısından önemlidir. 


Keywords


Kütahya; nitrat; yapay sinir ağları; yeraltı suları; yüzeysel sular

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i1.1054

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi