RASAT ve GÖKTÜRK-2 Görüntülerinin Gerçek Yer Örnekleme Aralığının Belirlenmesi

Ali Cam, Hüseyin Topan

Abstract


Optik uydu görüntülerinin sunduğu konuma bağlı bilgi içeriğini etkileyen en önemli etkenlerden birisi radyometrik çözünürlüktür. Farklı algılayıcılarla elde edilen görüntüler aynı geometrik ve spektral çözünürlüğe sahip olsalar bile eğer radyometrik çözünürlükleri farklı ise bu görüntülerden elde edilecek bilginin niteliği farklılık gösterecektir. Hatta aynı radyometrik çözünürlüğe sahip olsalar dahi, bazen görüntüler geometrik çözünürlüğü arttırılarak (yani yer örnekleme aralığı küçültülerek) kullanıcıya sunulmaktadır. Bu durumda görüntünün gerçek yer örnekleme aralığının belirlenmesi uygun olacaktır. Gerçek yer örnekleme aralığının belirlenebilmesi için Matlab ortamında epix adı verilen bir yazılım geliştirilmiştir. Yazılım, görüntülerdeki düzgün bina kenarlarının gölgeleri ile çatı dokusu arasındaki gri değer geçişlerinin ortalamasını alarak, aralarındaki farkları belirler ve böylece kenar yayılım fonksiyonu ilkesine bağlı olarak görüntülerin gerçek yer örnekleme aralığını hesaplar. epix yazılımı görüntü üzerinden kenar belirleme işlemini Canny operatörü yardımı ile gerçekleştirmektedir. Orijinal görüntü ve Canny operatörü aracılığı ile üretilen kenarlar çakıştırılarak kullanıcının daha kolay kenar belirlemesi sağlanmıştır. Uygulama, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydu görüntüleri ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmada görüntülerin gerçek geometrik çözünürlüğü yaklaşık olarak 1 piksel olarak bulunmuştur. Dolayısıyla bu görüntüler normal yer örnekleme aralığı ile kullanılabilmektedir.

Keywords


epix; gerçek YÖA; PSF; LSF; Canny; RASAT, GÖKTÜRK-2

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i1.1057

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi