Ektoinin İnsan Lenfosit Hücrelerinde Genotoksik Potansiyeli

Selçuk ÇEKER

Abstract


Ektoin (EKT), halofil bakterilerin stres faktörlerine karşı olarak ürettiği bir osmoprotektandır. Bu amino asit türevi madde, doğal proseslere müdahale etmeden yüksek konsantrasyonlarda hücreler içinde birikebilir ve hücrenin radyasyona ya da ozmotik strese karşı korunmasına yardımcı olabilir. EKT, farklı alanlardaki yoğun uygulamalarından dolayı bilim adamlarının ilgisini kazanmaktadır. Bu çalışmada, insan lenfosit hücrelerini kullanarak, EKT’nin genotoksik ve anti-genotoksik potansiyellerini incelemeyi amaçladık. Sonuçlar, EKT’nin güçlü antigenotoksik özelliğe sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca bulgularımız NaN3'e maruz bırakılan insan lenfosit hücrelerinde gözlemlenen koruyucu etkinin, EKT'nin antioksidatif özellikleriyle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.


Keywords


Ektoin; Komet Testi; Lenfosit Hücreleri; Genotoksisite

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i1.1076

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi