Üç Aşamalı Elektrokimya Kavram Testinin Geliştirilmesi

Şenol ŞEN, Ayhan Yılmaz, Ömer Geban

Abstract


Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin elektrokimya konusundaki kavramsal anlamalarını belirlemek amacıyla üç aşamalı bir kavram testi geliştirmek, güvenirlik ve geçerlik çalışmalarını yapmaktır. Çalışmaya 268 lise öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin, yaşları 16-20 arasında değişmektedir. Çalışmada üç aşamadan oluşan 29 soruluk bir test kullanılmıştır. Kapsam ve görünüş geçerliği için uzman görünüşü alınmıştır. Madde analizlerini yapmak için testin toplam puanlarına göre alt %27 ve üst %27'lik gruplar belirlenmiştir. Yapılan madde analizleri sonucunda madde güçlük indeksleri ve madde ayırıcılık indeksleri tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 10 soru testten çıkarılmıştır. Testin bu son hali için tekrar uzman görüşü alınmıştır. Ayrıca kapsam geçerliği için hatalı pozitif ve hatalı negatif değerleri de hesaplanmıştır. Daha sonra yapı geçerliği için istatistiksel analizler yapılmış ve 19 soruluk testin ilk aşaması için güvenirlik katsayısı .833; birinci ve ikinci aşaması için .803, her üç aşaması için; .810 olarak bulunmuştur. Emin olma düzeyinin (sadece üçüncü aşama) güvenirlik katsayısı ise .753 olarak hesaplanmıştır. Çalışma sonunda Elektrokimya Kavram Testinin güvenilir ve geçerli bir test olduğu kabul edilmiştir. 

Keywords


elektrokimya, kimya eğitimi, güvenirlik, üç aşamalı testler, geçerlik.

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i1.1088

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi