Kritik Nokta Üzeri Çalışan Karbondioksitli Soğutma Çevrimlerinin Karşılaştırmalı Performans Analizi - A Comparative Performance Analysis of Transcritical CO2 Refrigeration Cycles

bayram kılıç

Abstract


Öz

Bu çalışmada, kritik nokta üzeri çalışan tek kademeli ve iki kademeli karbondioksitli soğutma çevriminin karşılaştırmalı performans analizi yapılmıştır. Analizler için gerekli termodinamik değerler CollPack programından alınmıştır. Çevrimlerin farklı çalışma şartları için soğutma performans katsayıları incelenmiştir. Analizi yapılan çalışma şartları arasında en yüksek soğutma performans katsayısı değeri kritik nokta üzeri çalışan iki kademeli karbondioksitli soğutma çevrimi için 0 oC evaporator sıcaklığı, 30 oC gaz soğutucu çıkış sıcaklığında 3.811 olarak bulunmuştur. Her iki çevrimden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.  

Abstract

In this study, comparative performance analysis of transcritical CO2 refrigeration cycles were carried out. The necessary thermodynamic values for analysis were obtained by CoolPack program. The coefficient of performance (COP) of the cycles in the different operating conditions were investigated. The highest COP value in among the working conditions analyzed is found as 3.811 for 0 oC evaporator temperature, 30 oC gas cooler outlet temperature for two-stage transcritical CO2 refrigeration cycle. Obtained results from both cycles were compared.


Keywords


CO2; Performans analizi; COP; Soğutma çevrimi; Kritik nokta üzeri - CO2; Performance analysis; COP; Refrigeration cycle; Transcritical.

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i2.1163

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi