Split Kuaterniyon ve Lorentziyen Küresel Hareket

Hatice KUŞAK SAMANCI

Abstract


Çalışmamızın amacı,  split kuaterniyonik çatıları kullanarak hareketli ve sabit birim Lorentziyen kürelerin  oluşturduğu Lorentziyen küresel hareketi incelemektir. İlk olarak split kuaterniyonlarla hareketi tanımladık ve ikinci olarak hareketin hız denklemlerini hesapladık. Son olarak da split kuaterniyonların kullanılmasıyla oluşan Lorentziyen küresel hareketin kanonik izafe sistemini bulduk.


Keywords


Split kuaterniyon, hareket, Lorentz uzayı

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i2.1174

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi