İçme sularından pentaklorofenol (PCP) giderimi için en iyi arıtma alternatiflerinin çok ölçütlü karar verme metotları (MCDM) kullanılarak belirlenmesi

Emrah ÖZTÜRK

Abstract


Pentaklorofenol (PCP) toksik özelliklerinden dolayı öncelikli mikrokirletici olarak sınıflandırılmaktadır. PCP biyosit olarak yaygın kullanım alanlarına sahiptir. PCP’ler tehlikeli atık bertaraf sahalarından ve tarımsal alanlardan (yağmursuları ve rüzgar etkisiyle sürüklenmeyle) içme suyu kaynaklarına taşınmaktadır. Özellikle içme suları ve gıdalar üzerindeki PCP kalıntılarının insan vücuduna alınması insan sağlığı üzerinde önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu çalışmada, PCP’nin içme sularından uzaklaştırılmasında kullanılabilinecek en iyi arıtma alternatifi çok ölçütlü karar verme metotlarından (MCDM) yararlanılarak belirlenmiştir. En iyi arıtma alternatifinin belirlenmesi sürecinde kriter ağırlıklandırma (KAM), ağırlıkandırılmış toplama (ATM) ve basit sıralama (BSM) metotlarının bir kombinasyonundan oluşan bir analiz modeli kullanılmıştır. Bu kapsamda tanımlanan 18 değerlendirme kriterine göre literatürdeki benzer çalışma verilerinden ve uzman görüşlerinden de yararlanılarak kapsamlı ve sistematik bir değerlendirme yapılmıştır. Sonuçta membran filtrasyon proseslerinin (nanofiltrasyon (NF) ve ters ozmos (RO)) yüksek giderim performanslarına sahip olması, kolay kurulum, işletim ve bakım kolaylığı, kimyasal gereksiniminin az olması, yaygın kullanıma sahip olması ve oturmuş bir teknoloji olması, arıtılmış su kalitesinin yüksek olması, yan ürün ya da daha toksik metabolitlerin oluşmaması gibi avantajlara sahip olması nedeniyle en iyi arıtma alternatifi olarak belirlenmiştir.


Keywords


Çok Ölçütlü Karar Verme Metotları (MCDM), İçme Suyu Arıtımı, Mikrokirletici Giderimi, Pentaklorofenol (PCP)

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i1.1196

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi