Diaquabis(N,N-dietilnikotinamid- N1)bis(4-formilbenzoato- O)kobalt(II) Kompleksinin Model Organizma Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Üzerindeki Toksikolojik ve Fizyolojik Etkileri

Mustafa Sertçelik, SERKAN SUGEÇTİ, Ender BÜYÜKGÜZEL, Hacali NECEFOĞLU, Kemal BÜYÜKGÜZEL

Abstract


Özet

Diaquabis(N,N-dietilnikotinamid- N1)bis(4-formilbenzoato- O)kobalt(II) kompleksi model böcek Galleria mellonella L. larvalarının hemolenf dokusuna enjekte edildi. Enjeksiyon işleminden 2, 4, 6 ve 8 saat sonra böceğin bazı biyokimyasal parametrelerine ve metabolik enzim aktivitesi üzerindeki değişikliklere bakıldı. Hücre hasarı biyobelirteci AST ve ALT enzim aktivitesinin istatiksel olarak arttığı tespit edildi. Kullanılan kompleks LDH aktivitesini 30  ± 2,76’dan 8 saat sonunda 131,25  ± 3,10’a yükseltti. Ayrıca böceğin biyokimyasal parametreleri üzerinde olumsuz etki yaptığı tespit edildi. Bu çalışma farklı kimyasal yapı ve etki mekanizmasına sahip metal komplekslerinin zararlı böceklerin mücadelesinde hedef olmayan canlılara ve çevreye karşı en az zararla kullanılabilirliğinin araştırılması açısından önemlidir.

 

Abstract

 

The complex, Diaquabis(N,N-diethylnicotinamide- N1)bis(4-formylbenzoato- O)cobalt(II) was injected into the hemolymph tissue of model insect larvae of Galleria mellonella L.. After 2, 4, 6 and 8 hours after the injection, some biochemical parameters of the insects and changes in metabolic enzyme activity were examined. It was determined that the cell damage bioindicator AST and ALT enzyme activity increased statistically. The complex used increased the LDH activity from 30 ± 2,76 to 131,25 ± 3,10 after 8 hours. It was also found to have an adverse effect on the biochemical parameters of the insects. This study is important in exploring the use of metal complexes with different chemical structures and mechanisms of action  in the struggle of harmful insects with minimal damage to the non-target organisms and environment.

 

 


Keywords


Galleria mellonella, Transaminaz enzimleri, Metal Kompleksi, Biyokimyasal hasar.

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i1.1207

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi