Timokinon’un Bupivakainin Neden Olduğu Kardiyotoksisite Üzerine Etkileri

Ersöz Gonca, Duygu Çatlı, Salih Erdem

Abstract


Bupivakain bölgesel anestezide en sık kullanılan lokal anesteziklerden biridir. Yanlışlıkla sistemik dolaşıma verilen aşırı doz bupivakain, ventriküler aritmilere ve kardiyak arreste sebep olabilmektedir. Bupivakaine bağlı hasta ölümlerini azaltmak amacıyla yeni tedavi yöntemlerinin araştırıldığı deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Timokinon antienflamatuar, serbest radikal temizleme ve güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Timokinon miyokardiyal iskemi reperfüzyon hasarı ve aritmilere karşı koruyucu etkilidir. Siklofosfamid’in neden olduğu kardiyak toksisiteyi engellediği bildirilmiştir. Ancak, timokinon’un bupivakain’in neden olduğu kardiyak toksisite üzerine etkileri araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı timokinon’un bupivakain kardiyotoksisitesi üzerine tedavi edici etkisini araştırmaktır. Çalışmamızda 12 adet erkek Wistar albino türü sıçan iki gruba ayrıldı. I) Kontrol grubu ve II) Timokinon grubu. Bupivakain her iki grupta anestezi altındaki hayvanlara 3 mg/kg/dk dozda kalbin durduğu ana kadar (asistoli süresi) intravenöz (iv) yolla infüzyonla verildi. Timokinon grubunda 20 mg/kg/ml dozda timokinon kontrol grubunda ise timokinonun çözücüsü olan 1 ml hacimde 1:1 oranında DMSO/serum fizyolojik karışımı, bupivakain infüzyonundan 10 dakika önce intraperitonal (ip.) yolla bolus enjeksyon ile verildi. Timokinon verilen grupta bupivakain verildikten sonra, ortalama arteriyal kan basıncı’nın %50 azaldığı zamana kadar geçen süre kontrol grubuna göre anlamlı bir artış göstermiştir (Kontrol: 499 ± 26 sn ve timokinon: 714 ± 35 sn, P<0.05). Ancak, timokinon tedavisi asistoli süresini etkilememiştir. Timokinon çalışmamızda sınırlı düzeyde koruyucu etki göstermiştir. Timokinon’un uzun süreli kronik tedavisi koruyucu etkisini artırabilir. Timokinon’un farklı veriliş yolları ve kronik tedavisinin bupivakain toksisitesine olan etkisinin araştırıldığı çalışmaların yapılması gereklidir.

Keywords


Bupivacaine, Cardiotoxicity, Thymoquinone, Rat

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v1i1.1246

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi