In Vitro Koşullarda Çoğaltılan Bacopa monnieri L. Pennell’nin Oksidatif Stres İnhibisyon Aktiviteleri

Buğrahan Emsen, Mehmet Karataş, Muhammet Doğan

Abstract


Mevcut çalışma, doku kültürü tekniği ile üretilen Bacopa monnieri L. Pennell’nin metanol ve su ekstraktlarının antioksidan bileşenlerini ve aktivitelerini sunmaktadır. Çoklu sürgün rejenerasyonu için B. monnieri’nin sürgün ucu eksplantları 0,05, 0,25, 0,50, 1,00 ve 2,00 mg/L 6-Benzilaminopurine (BAP) ve 0,25 mg/L Kinetin (KIN) kombinasyonlarını içeren Murashige ve Skoog (MS) besin ortamında sekiz hafta boyunca kültüre alınmıştır. Ayrıca eksplantlar kontrol amaçlı içerisinde bitki büyüme düzenleyici içermeyen MS besin ortamında da kültüre alınmıştır. Maksimum eksplant başına sürgün sayısı (24,39 adet) 1,00 mg/L BAP + 0,25 mg/L KIN içeren MS ortamında elde edilmiştir. En yüksek sürgün uzunluğu (2,91 cm) 0,50 mg/L BAP + 0,25 mg/L KIN içeren besin ortamında kaydedilmiştir. B. monnieri'nin antioksidan içerikleri bitkinin toplam fenol, flavonoid, β-karoten ve likopen oranları ölçülerek belirlenmiştir. Denemeler, su ekstraktının antioksidan yönden zengin olduğunu göstermiştir. B. monnieri'nin 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) ve metal şelatlama aktiviteleri incelendiğinde, en yüksek aktivitelerin 4,31 ve 5,12 mg/mL medyan inhibitör konsantrasyonu (IC50) değerleri ile su ekstraktına ait olduğu ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen veriler, B. monnieri'nin yüksek antioksidan kapasiteye sahip olduğundan dolayı oksidatif stres kaynaklı hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Keywords


Antioksidan; Ekstrakt; Sürgün rejenerasyonu; Sürgün ucu

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v9i2.1249

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi