Dikgen Olmayan Çoklu Erişim (NOMA): Gelecek Nesil Radyo Erişim Ağlarında Kitlesel Erişimin ve Spektral Verimliliğin Sağlanması için Çözüm

Hakan Kaya, Ferdi KARA

Abstract


Dikgen-Olmayan Çoklu Erişim (Non-orthogonal Multiple Access -NOMA), Gelecek Nesil Radyo Erişim (Future Radio Access
-FRA) ağları için önemli isterler olan kitlesel bağlantı ve yüksek spektral verimliliğe cevap verebilme potansiyeline sahiptir. NOMA’daki temel fikir, kullanıcıların işaretlerini güç veya kod ekseninde farklı değerlerle, aynı zaman ve frekans bandında (radyo kaynağı-radio resource) iletişimin sağlanmasıdır. NOMA ayrıca literatürde önerilen diğer 5G fiziksel seviye teknikleri olan MIMO, işbirlikli iletişim, milimetre dalga haberleşmesi, bilişsel radyo vb. tekniklerle beraber de kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, güç eksenli (power domain -PD) NOMA’nın temel prensipleri tanıtılarak güncel çalışmaların bir özeti sunulmuştur. PD-NOMA ile geleneksel Dikgen Çoklu Erişim (Orthogonal Multiple Access -OMA) tekniklerinin kesinti olasılığı ve kapasite başarımları bakımından karşılaştırılmaları hem aşağı yönlü (downlink) hem de yukarı yönlü iletişim (uplink) için gösterilmiştir. Daha sonra, işbirlikli iletişim ile PD-NOMA’nın birlikte kullanıldığı uygulamalar ele alınarak bu konudaki literatürde yapılan çalışmalar sunulmuştur. PD-NOMA için gelecek çalışmalar ve zorluklar FRA ağları isterleri açısından tartışılmıştır.

Keywords


Dikgen olmayan çoklu erişim (NOMA), Gelecek nesil radyo erişim (FRA) ağları, 5G, İşbirlikli haberleşme

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v1i1.1305

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi