Türkiye topraklarından izole edilen Bacillus sp. suşlarının biyoremidasyonda kullanılma potansiyellerinin araştırılması

Elif Demirkan, Tuba Sevgi, Baran Enes Güler, Behice Zeren, Büşra Özalpar, Maoulida Abdou

Abstract


Asrımızın en büyük problemlerinden biri haline gelen çevre kirliliğinde başrolü, zehirli atıklar oynamaktadır. Bu maddeler çoğu zaman petrol, kimyevî maddeler, gıda maddeleri ve kağıt fabrikaları gibi çeşitli sanayilerin atıklarıdır. Biyoremidasyon, çevre kirliliğinin bertaraf edilmesi ve önlenmesinde etkili bir biyoteknolojik yaklaşım olarak gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu yaklaşım içerisinde, biyoremidasyon işlemlerinde kullanılmak üzere verimli yeni bakteriyel suşların topraktan izole edilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki kontamine olmamış farklı toprak örneklerinden izole edilen 600 Bacillus sp. suşlarının benzin ve dizel parçalama potansiyellerini araştırmaktır. Bu Bacillus suşları BH agar ortamında tek karbon kaynakları olarak %3,5 benzin ve %7 dizel kullanılarak bakteriyal petrol parçalama için taranmıştır. Tüm bakteriler 37˚C’de 2-3 hafta inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi sonunda petri yüzeyinde görülen bakteriler benzin ve dizel parçalayan bakteriler olarak değerlendirilmiştir. 600 Bacillus sp. suşları arasında 141 Bacillus sp. suşları potansiyel olarak tespit edilmiştir.

Keywords


Biyoremidasyon, Bacillus sp.,Tarama, Benzin, Dizel

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v1i1.1313

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi