Acı Badem Yağının Streptozotosin Kaynaklı Diyabetik Sıçanların Serum ve Eritrositlerindeki Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerindeki Etkileri

Ersin DEMIR, Serhat KESER, Ökkes YILMAZ

Abstract


Diyabet çağımızın en önemli hastalıklarından biri olarak kabul edilmekte ve dünya genelinde milyonlarca insanı etkilemektedir. Bitkisel kaynaklı ilaçlarla diyabeti tedavi etme çalışmaları yıllardır sürmektedir. Bu çalışmada acı badem yağının deneysel olarak diyabet oluşturulan sıçanların canlı ağırlık ve açlık kan glukoz seviyeleri ile serum ve eritrositlerinde yağda çözünen vitaminler, kolesterol, steroller, GSH, total protein ve MDA düzeyleri üzerinde etkilerinin incelenmesi amaçlandı. 30 adet 8–10 haftalık Wistar erkek sıçan rasgele 3 gruba ayrıldı: 1. Kontrol (K) (0.5 mL DMSO haftada iki kez), 2. Diyabet (D) (40 mg/kg streptozotosin tek doz + 0.5 mL DMSO haftada iki kez), 3. Diyabet + Acı Badem (D+AB) (40 mg/kg streptozotosin tek doz + 1 mg/kg acı badem yağı her gün). Sonuçlarımıza göre, D grubu ile karşılaştırıldığında, D+AB grubunda açlık kan glukoz düzeyinin anlamlı derecede azalarak K grubu değerlerine yaklaştığı belirlendi. Ayrıca D grubu ile karşılaştırıldığında D+AB grubunun serumunda MDA düzeyinin azaldığı, eritrositlerde ise MDA düzeyinin anlamlı düzeyde arttığı, GSH düzeyinin ise önemli düzeyde artarak kontrol grubu değerlerine yaklaştığı gözlendi. Kolesterol miktarının serum ve eritrositlerde acı badem yağı verilen grupta D grubuna göre azaldığı saptandı. Sonuç olarak acı badem yağı verilen grupta açlık kan şekeri seviyesinin azaldığı gözlenmiştir. Özellikle diyabetik sıçanların serum ve eritrositlerinde kolesterol seviyesinin acı badem yağı uygulaması sonucunda azaldığı gözlenmiştir. Fakat bu durumun sebeplerinin daha iyi anlaşılabilmesi için ileri seviyelerde çalışmalar yapılması önerilebilir.


Keywords


Acı badem, diyabet, yağda çözünen vitaminler, açlık kan şekeri

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v5i2.132

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi