Büyük Ek Boyutlar Modelinin γγ → ZZ Süreci ile İncelenmesi

Eda ALICI

Abstract


Son zamanlarda, Standart Model’deki hiyerarşi problemini çözmek için yüksek boyutlu yeni uzay zaman teorileri öne sürülmüştür.
Bunlardan bir tanesi, Arkani-Hamed, Dimopoulos ve Dvali (ADD) büyük ek boyutlar modelidir. Bu çalışmada LHC’ nin, ADD
ek boyutlar modelini saptama potansiyeli γ γ → Z Z alt süreci aracılığı ile tartışılmıştır. ADD modelin ΛT parametresi üzerindeki
kısıtlamaları fotoüretim süreçleri yoluyla elde edilmiştir. Sayısal hesaplamalar sırasında çeşitli dedektör kabullenim değerleri dikkate
alınmıştır. ΛT için duyarlılık limitleri %95 güvenilirlik düzeyinde hesaplanmıştır.

Keywords


Büyük ek boyutlar, Fotoüretim süreçleri, LHC

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v1i1.1359

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi