Vollastonit İşletmeciliğinde Oluşan Toz Sorununun Çalışan Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi

Serhan Haner, Bülent Haner

Abstract


Vollastonit, iğnemsi bir şekle sahip triklinik ya da monoklinik kristalli kalsiyum metasilikattır. Kendine özgü klivaj özelliklerinden dolayı, kırma ve öğütme esnasında levhamsı ya da iğnemsi kırılım göstermektedir. Vollastonit lifler mineralojik olarak olmasa da şekli, uzunluğu ve çapı açısından amfibol asbestlere benzemektedir. 1950’lerden beri ticari miktarlarda işletilen vollastonitin, asbest yerine kullanımıyla üretimi artmıştır. Vollastonit madenciliğinde oluşan toz, önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu derlemede, vollastonitin özellikleri, üretimi, kullanım alanları hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca vollastonit tozunun insan sağlığına etkileri ve vollastonit işletmelerinde oluşan toz konsantrasyonu hakkındaki çalışmaların sonuçları mevcut yönetmeliğe göre değerlendirilmiştir.

Keywords


vollastonit; çalışan sağlığı; toz miktarı; toz kontrolü

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i2.1362

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi