MgB2 Külçe Örneklerine SiC Eklenmesi ile Manyetik Kaldırma ve Kılavuzlama Kuvvetinin İyileştirilmesi

Burcu Savaşkan, Sait Barış Güner, Ezgi Taylan Koparan

Abstract


Bu çalışmada Katıhal Tepkime yöntemiyle üretilen silindirik külçe MgB2 süperiletken örneklerine SiC eklenmesinin manyetik kaldırma ve kılavuzlama kuvvetleri üzerine etkisi araştırıldı. SiC miktarı, toplam MgB2’nin ağırlıkça %0, %5, %10, %15, % 20 ve %25 olarak seçildi. Manyetik kaldırma kuvveti ölçümleri sıfır alan altında soğutma (ZFC) ve alan altında soğutma (FC) rejimleri altında, 20 K sıcaklığında; kılavuzlayıcı (yanal) kuvvet ölçümü ise FC rejiminde, 25 K sıcaklığında gerçekleştirildi. Örneklerin yapısal ve elektriksel özellikleri X-ışını kırınımı (XRD) ve düşük sıcaklık direnç ölçümü ile incelendi. %5, %10, %15 ve %20 SiC eklenmiş örneklerde, saf MgB2 örneğine kıyasla daha büyük manyetik kaldırma ve yanal manyetik (kılavuzlama) kuvvet değerleri elde edildi. Tüm örnekler içerisinde en büyük manyetik kaldırma ve yanal manyetik kuvvet %10 SiC eklenmiş MgB2 örneğine ait olduğu bulundu.

Keywords


MgB2, SiC, Manyetik Kaldırma Kuvveti, Yanal Manyetik (Kılavuzlayıcı) Kuvvet

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i2.1372

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi