TiO2 katkılı elmas-benzeri karbon nanokompozit filmin elektrokimyasal yöntemle biriktirilmesi

Necati Başman

Abstract


Bu çalışmada, elektrokimyasal yöntemle TiO2 katkılı elmas-benzeri karbon (EBK) nanokompozit film üretimi için yeni metot önerilmiştir. TiO2 katkılı EBK nanokompozit film üretimi için titanyum metali önce hidrojen peroksit (H2O2) içerisinde çözündü. Daha sonra bu çözelti ve metanol, hacimce 1:200 oranında karıştırılarak iki elektrotlu hücrede elektroliz edildi. Elde edilen film taramalı elektron mikroskobu (SEM), Raman spektroskopisi, X-ışınları fotoelektron spektroskopisi (XPS) ve X-ışınları kırınımı (XRD) ile karakterize edildi. SEM fotoğrafı, filmin homojen fakat gözenekli bir yüzeye sahip olduğunu göstermiştir. Raman spektroskopisi, TiO2 katkısının sp3 karbon bağlarına neden olduğunu ortaya koymuştur. XPS analizi, karbonun sp3 bağlı olduğunu ve filmin TiO2 katkılı olduğunu göstermiştir. XRD spektrumunda, hekzagonal karbon yapıya ait pikler gözlenmiştir. Elde edilen bulgular, yüksek miktarda sp3 bağları içeren EBK nanokompozit filmin, elektrokimyasal yöntemle başarılı bir şekilde üretilebileceğini göstermektedir.

Keywords


Elmas-benzeri karbon, Elektrokimyasal biriktirme, Titanyum dioksit

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v10i1.1373

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi