Kinetik Tipten Bir Denklem İçin Bir Ters Problem

Mustafa Yıldız

Abstract


Bu çalışmada, kinetik tipten bir denklem için bir ters problemin çözümünün tekliği araştırılmıştır. Burada kullanılan temel metod Amirov (2001) de geliştirilmiş olup uygun diverjans ve pozitif karesel formların elde edilmesine dayanmaktadır.

Keywords


Kinetik tipten denklem, Ters problem, Teklik teoremi

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i2.1401

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi