3-Hidroksibenzoik Asit – İzonikotinamid (1/1) Ko-Kristalinin Sentezi ve Spektroskopik Karakterizasyonu

Mustafa Sertçelik

Abstract


Bu çalışmada 3-hidroksibenzoik asit ile izonikotinamidin ko-kristali aseton-etanol çözeltisi içinde 1:1 oranında çözücü buharlaştırma yöntemi ile hazırlandı. Yapıları FT-IR, 1H NMR ve 13C NMR spektroskopileri, toz X ışını diffraksiyonu (XRD) ve diferansiyel tarama kalorimetresi (DSC) yöntemi ile karakterize edildi.

Keywords


3-hidroksibenzoik asit, İzonikotinamid, Ko-kristal

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v1i1.1420

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi