İşbirlikli-Dikgen Olmayan Çoklu Erişimin (NOMA) Nakagami-m Sönümlemeli Kanallardaki Hata Analizi

Ferdi KARA, Hakan Kaya

Abstract


Dikgen-Olmayan Çoklu Erişim (Non-orthogonal Multiple Access -NOMA) 5G ve ötesi ağlar için önemli isterler olan kitlesel iletişimi destekleyebilme ve yüksek spektral verimlilik sağlayabilme potansiyeli nedeniyle yeni nesil kablosuz iletişim için önem arz etmektedir. NOMA’nın en büyük avantajlarından birisi de kaynağa (verici) yakın konumda bulunan hücre içi kullanıcıların hücre kenarındaki kullanıcılar için röle görevi görebilmesi ve hücre kenarı kullanıcılar için çeşitlilik sağlayarak hata başarımlarının arttırılmasına olanak sağlamasıdır. Bu çalışmada işbirlikli-NOMA olarak adlandırılan bu sistemler için bit hata başarımları Nakagami-m sönümlemeli kanallarda analiz edilmiştir. İşbirlikli-NOMA için uçtan-uca bit hata olasılığı ifadesi kapalı formda elde edilmiştir. Elde edilen ifadeler Monte Carlo benzetimleri ile doğrulanarak sistem parametrelerinin İşbirlikli-NOMA’nın hata başarımı üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Keywords


Dikgen Olmayan Çoklu Erişim (NOMA), 5G, İşbirlikli Haberleşme, hata analizi, Nakagami-m

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v1i1.1428

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi