Elektro Eğirme Yöntemiyle Nano Boyutlu TiO2 Parçacık katkılı PLA Nanofiber Üretimi

Nilüfer Duygulu

Abstract


Bu çalışmada biyo-bozunabilir polimerlerden polilaktik asit (PLA) içerisine oksitleyici, foto aktivite ve biyo-uyumluluk gibi gelişmiş özelliklere sahip nano boyutlu titanyum oksit (TiO2) katılarak biyo-analiz ve biyomedikal gibi uygulama alanlarında kullanılabilecek nano fiber üretimi elektro eğirme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nano boyutlu TiO2 parçacıkların PLA nano fiber içerisinde dağılımına elektro eğirme yöntem parametrelerinin etkileri detaylı olarak incelenmiştir. Elde edilen fiberlerin çapları ve morfolojik özellikleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve yüksek çözünürlüklü geçirimli elektron mikroskobu (HRTEM) kullanılarak belirlenmiş, elementel analiz için enerji dağılım spektrometresi (EDS) kullanılmıştır. En iyi üretim koşulları; 0.63 mm iğne çapında, 10 kV güç değerinde ve 0.3 ml/sa akış hızı şeklinde belirlenmiştir.

Keywords


Elektro eğirme; Poli laktik asit (PLA); Titanyum dioksit (TiO2); Taramalı elektron mikroskobu (SEM); Yüksek çözünürlüklü geçirimli elektron mikroskobu (HRTEM)

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v10i1.1451

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi