Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee in vitro Doku Kültürü, Fitokimyasal İçeriği, Biyolojik Aktivitesi

Yasin Hazer, Hatice Çölgeçen, Ufuk Koca-Çalışkan, Güray Uyar

Abstract


Çalışmada biyolojik ve farmakolojik olarak aktif bileşiklerin potansiyel kaynağı olabilecek Thamnobryum alopecurum türüne ait spor ve gametofit yapılarından in vitro doku kültürü teknikleriyle çoğaltılması amaçlandı.
Bu çalışmada Thamnobryum alopecurum’un in vitro doku kültürü tekniğiyle gametofit üretimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca doğadan toplanan ve in vitro doku kültürü ile üretilen örneklerinde, 12 farklı fenolik bileşiğin kantitatif miktarları belirlenmiştir. Aynı zamanda doğadaki taze örneklerinin; total fenol içeriği ve antioksidan aktivitesi yönünden değerlendirilmiştir.
Çalışmada in vitro doku kültürü, gametofitin klorofilli uç sürgünleri ve sporofit kapsüllerinden elde edilen sporların modifiye MS (Murashige ve Skoog) ortamlarına (farklı konsantrasyonlarda bitki büyüme düzenleyicileri eklenmiş) ekimiyle yapılmıştır. T. alopecurum’un spor kültüründe en iyi büyümenin gerçekleştiği ortam MS3 iken gametofit kültüründe ise bu ortam MS1’dir.
Total fenol içeriği bakımından gallik asit eşdeğerine göre T. alopecurum’un 0,0065±0,0015 mg/g içeriğe sahip olduğu saptanmıştır. T. alopecurum herbaryum örnekleri ile in vitro doku kültürü ile üretilen örnekler arasında 12 farklı fenolik bileşiğin (gallik asit, kafeik asit, p-kumarik asit, taksifolin, rosmarinik asit, kemferol, genistein, kercetin, biokanin A, daidzein, formononetin, şikimik asit) HPLC-UV ile kantitatif miktar tayinleri yapılmıştır. T. alopecurum spor ve gametofit kültürlerinde en yüksek miktarda şikimik asit MS8 ortamında 120,92±41,4 olarak saptanmıştır. Herbaryum örneklerinde ise en yüksek miktarda Nisan ayında toplanan ekstraklarında şikimik asit 3,52±1,84 mg/g olarak belirlenmiştir.
T. alopecurum etkin bir şekilde in vitro doku kültür ortamlarında üretilmiş, bununla beraber kayda değer antioksidan aktiviteye sahip olduğu ve ayrıca bazı fenolik bileşiklerin bulunması nedeniyle briyofit türlerinin gelecekteki ileri biyoteknolojik çalışmalarda kaynak olacağı kanaatini ortaya koymaktadır.

Keywords


Thamnobryum alopecurum, in vitro Doku Kültürü, Antioksidan Aktivite, Total Fenol İçeriği

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v1i1.1480

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi