177Lu Radyoizotopunun Hızlandırıcılarda Üretimi İçin Bir Benzetim

Ridvan Baldik

Abstract


Kanser hastalıklarının teşhis ve tedavisinde radyoizotopların kullanılması tıbbi radyolojide önemli bir değere sahiptir. Bir parçacık hızlandırıcısında üretilen bu radyoizotopların reaksiyon veriminin yüksek ve maliyetin düşük olması istenmektedir. Bunları sağlamak için nükleer reaksiyonların teorik olarak önceden tahmini kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada, tümörlerin görüntülenmesi ve tedavisinde kullanılan 177Lu radyoizotopunun bir parçacık hızlandırıcısı yardımıyla üretilmesi için muhtemel reaksiyonlar teorik olarak ele alınmıştır. Bu amaç için 177Lu radyoizotopunun üretiminde kullanılabilecek olası reaksiyonların uyarılma fonksiyonları, reaksiyon verimleri ve ürün çekirdeğinin aktivitesi TALYS 1.9 programı kullanarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre 177Lu radyoizotopunun üretiminde ele alınan reaksiyonlar arasında en uygun reaksiyonun 176Yb(t,2n) reaksiyonu olduğu söylenebilir.

Keywords


Denge öncesi nükleer reaksiyonlar, 177Lu radyoizotopu, Uyarılma fonksiyonu

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v10i1.1487

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi