Dolgu Duvarların Mod Katkı Çarpanlarına Etkisinin İncelenmesi

Taner Uçar

Abstract


Belirli bir kütle ve rijitliğe sahip dolgu duvarlar binaların serbest titreşim özelliklerini etkilemesi beklenir. Bu durumda taşıyıcı sistemin serbest titreşim analizinden elde edilen modal hesap parametrelerine göre belirlenen ve modal hesap yöntemleri için önem arz eden mod katkı çarpanlarının da değişmesi olasıdır. Çalışmada farklı açıklık ve kat sayısına sahip betonarme çerçevelerde taban kesme kuvveti, devirme momenti ve tepe noktası yanal ötelenmesi olmak üzere üç davranış büyüklüğü için mod katkı çarpanları hesaplanmıştır. Dolgu duvarlar analitik modellerde iki ucu mafsallı köşegen eşdeğer basınç çubuğu olarak dikkate alınmıştır. Ayrıca, ilk iki serbest titreşim modu için ilgili statik mod tepkilerinde ortaya çıkan mutlak hatalar hesaplanarak modal hesap yöntemlerinde hesaba katılması gereken yeterli titreşim modu sayısı ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Yapısal analiz ve deprem tasarımda genellikle yapıldığı gibi, ilgili çerçevelerde dolgu duvar etkisi dikkate alınmadan aynı büyükler için mod katkı çarpanları ve mutlak hatalar hesaplanarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Dolgu duvarların özellikle taban kesme kuvvetine karşı gelen mod katkı çarpanına etkisinin daha önemli olduğu ve bu davranış büyüklüğü için statik mod tepkisinde ortaya çıkan hatanın azalmasını sağladığı görülmüştür.

Keywords


dolgu duvar; mod katkı çarpanı, betonarme çerçeve; taban kesme kuvveti; devirme momenti; tepe noktası yanal ötelenmesi

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v10i1.1494

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi