İlköğretim Programlarının BM2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Açısından İncelenmesi

Fatma Aktaş, Sinem Dinçol Özgür, Ayhan Yılmaz

Abstract


Bu çalışmada 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanan ilköğretim programlarının Birleşmiş Milletler (BM) 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ne kadar uyumlu olduğunun ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. 2018-2019 İlköğretim programlarının incelenmesi ile ulaşılan veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. 2018-2019 öğretim programları, BM 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından incelendiğinde; zorunlu derslerden Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin bazı kazanımlarının, bazı sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Keywords


Çevre Eğitimi; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri; İlköğretim Programları; Doküman İnceleme

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v10i1.1525

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi