Bakır oksit nanopartiküllerinin Galleria mellonella larvaları üzerine immün ve metabolik etkileri

Benay Sezer Tunçsoy

Abstract


Bu araştırmada bakır oksit nanopartiküllerinin (CuO NPs) LD50 konsantrasyonunun etkisinde Galleria mellonella larvalarının orta barsak ve yağ dokularındaki protein, glikojen ve lipit miktarları ile immun sistemde önemli bir parameter olan total hemosit sayısı üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. CuO NPs’ nin G. mellonella orta barsak ve yağ dokusundaki protein miktarında istatistiki açıdan fark gözlenmezken, glikojen ve lipit miktarlarında azalma meydana getirdiği tespit edilmiştir. Total hemosit sayısında ise, CuO NPs’ nin etkisinde azalma meydana geldiği belirlenmiştir. Sonuç olarak, CuO NPs’ nin immun ve metabolik sistemler üzerinde toksik etkilere neden olmaktadır.

Keywords


Bakır oksit nanopartikülleri, glikojen, lipit, protein, total hemosit sayısı

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v10i1.1526

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi