2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Uyarınca Bir İnceleme Alanının Zemin Etüdü Açısından İncelenmesi

İsmail Emrah Kılıç, Zehra Nil Taylan Kutlu, Ozan Emir Özcan

Abstract


Bu çalışma 2007 ve 2018 deprem yönetmeliklerinin zemin etüdü ve sınıflandırması açısından örnek bir alan üzerinde uygulamalı kıyaslanması için yapılmış ilk çalışmalardan biri olması açısından önem arz etmektedir.
İnceleme alanı olarak İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Altıntepe mahallesi seçilmiştir. 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye bina deprem yönetmeliğine (TBDY 2018) göre zemin sınıflandırılması yapılmış, şişme ve sıvılaşma problemleri değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında öncelikle zemin sınıflandırması açısından TDY 2007 ve TBDY 2018 yönetmeliklerinin mukayesesi yapılmıştır. Sahadan alınan zemin etüt verileri doğrultusunda TDY 2007’de bulunmayan şişme ve sıvılaşma analizleri, 2018 Türkiye bina deprem yönetmeliğinde yayınlanan metoda uygun olarak yapılmıştır. Şişme analizlerinde birkaç lokasyonda yüksek şişme potansiyeline rastlanılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda inceleme alanı KB-GD doğrultusunda dere kenarı ve sahil bölgesinde zemin sıvılaşması riski tespit edilmiştir.
Bu çalışma kapsamında inceleme alanı için iki ayrı yönetmelikten elde edilen sonuçlar mukayese edildiği zaman olası zemin problemlerinin risklerini (sıvılaşma, şişme, şev stabilitesi) belirleme, bu riskleri zemin sınıflandırmasına yansıtma ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlama açısından TDBY 2018 yönetmeliği ile daha gerçekçi ve detaylı analiz ve yöntemlerin yürürlüğe girdiği görülmüştür.

Keywords


Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018; Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007; Zemin Sıvılaşması; Zemin Şişmesi; Zemin Sınıflandırması

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v10i1.1540

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi