Saçılım Terimi İçeren Durağan Kinetik Denklem için Bir Ters Problemin Yaklaşık Çözümünün Araştırılması

Ismet GOLGELEYEN, Neslihan ALBUZ

Abstract


Bu çalışmada, sınırlı bir bölgede, saçılım terimi içeren durağan bir kinetik denklem için bir ters problem ele alınmıştır. İlk olarak, bu problem üçüncü mertebeden bir kısmi türevli diferensiyel denklem için bir Dirichlet problemine indirgenmiştir. Daha sonra ortaya çıkan denklemdeki türev ve integral içeren terimlere sırasıyla sonlu fark yaklaşımı ve Newton-Cotes formülleri uygulanmıştır. Sonuç olarak, katsayılar matrisi bir üçlü köşegen blok matris olan bir lineer cebirsel denklem sistemi elde edilmiş ve bu sistem bir bilgisayar programı yardımıyla çözülmüştür. Önerilen yöntemin etkinliğini göstermek için bazı model ters problemler sayısal olarak çözülmüş ve elde edilen yaklaşık sonuçlar kesin çözümler ile çizelge ve grafikler yardımıyla karşılaştırılmıştır.

Keywords


Kinetik denklem, Ters problem, Sonlu fark metodu, Newton-Cotes yöntemi

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v10i1.1560

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi