Seramik Sağlık Gereçleri Üretiminde Tuz İlavesi ile Döküm Performansının Arttırılması

Nazım KUNDURACI

Abstract


Seramik sağlık gereçleri üretiminde mekanizasyonların artması ve basınçlı döküm proseslerine geçişle birlikte çamur performansının geliştirme ihtiyacı atmaktadır. Seramik sağlık gereçleri bünyelerinde aranan en önemli özellikler, üretimde şekillendirme süresini belirleyen döküm hızı ve sertleştirme süresi ile ürünün çalışabilirliğini ve üretim firelerini belirleyen plastisitedir. Ancak döküm hızını ve çamur geçirgenliğini artırmak amacıyla yapılan çalışmalar, genellikle plastisiteyi olumsuz etkiler.

 

Bu çalışmada, çamurun diğer fiziksel özelliklerini de koruyarak, hem geçirgenlik hem de plastisite özelliklerini geliştirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, suda çözünen tuzların ilavesi araştırılmıştır. Sonuç olarak, düşük yoğunluktaki çamura suda çözünen tuzların ilavesiyle boşaltma yüzeyi kalitesini ve çamur plastisitesini bozmadan, yüksek döküm hızları elde etmenin mümkün olduğu görülmüştür. Ayrıca boşaltma sonrası kalıpta bekleme süresi %20’ye varan oranlarında azaltılabilmiştir

 

 

 

 


Keywords


Döküm hızı, plastisite, çözünür tuzlar.

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v6i2.172

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi