MAG-TIG- Tozaltı Kaynak Bağlantısının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Termal Analizi

Necat Altınkök

Abstract


Kaynak yöntemi en çok tercih edilen birleştirme metotlarından biridir. Kaynak işlemi yapılan numunelerin emniyetinin ve kullanılan yapının güvenilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Isıl gerilmeler kaynak metalinde ve ana malzemedeki makro, mikro yapıyı ve mekanik özelliklerini etkilemektedir. Bu çalışmada, St 37 çelik malzemeler Metal Active Gas (MAG), Tungsten Inert Gas (TIG) ve Tozaltı kaynak yöntemleriyle birleştirilmiştir. Malzemelerin ısıl özellikleri sıcaklığa göre değişimi incelenmiş ve kaynaklı yapıların nufuziyet inin makro incelemeleri deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Kaynatılan parçaların sayısal olarak modellenmesi sonlu elamanlar metodu (SEM) kullanılarak yapılmıştır. Kaynak işlemi sırasında meydana gelen ısıl gerilmeleri ve termal analizleri deneysel ve sonlu elamanlar metodu ile hesaplanmış, elde edilen sonuçların karşılaştırılması yapılmıştır. Deneysel ve modelleme sonuçları karşılaştırıldığında sonuçların birbiri ile yakın olduğu görülmüştür. Optimizasyon metodu ile kaynak işleminden sonra malzemelerin özellikleri tahmin edilebildiği gibi kaynak parametrelerinin simülasyonu da sağlanabilmektedir.


Keywords


MAG Kaynağı, TIG Kaynağı, Tozaltı Kaynağı, Sonlu Elemanlar Metodu, Makro Yapı İncelemeleri

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v7i2.269

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi