Aljinat-TiO2-Alg Kompozitinin Sentezi ve Sulu Çözeltilerden Tetrasiklin Gideriminde Kullanılabilirliği ve Karakterizasyonu

Ülker Aslı Güler

Abstract


Bu çalışmada; yeni bir kompozit olan aljinat-TiO2-alg kompoziti sentezlenmiş ve sulu çözeltilerden tetrasiklin giderimi için adsorbent olarak kullanılmıştır. Bu yeni kompozit etkili bir adsorpsiyon verimi sağlamıştır. Kesikli sistemde yürütülen giderim çalışmasında; çözelti pH’ının, kompozit miktarının, farklı sıcaklıklarda başlangıç kirletici konsantrasyonunun etkisi çalışılmıştır. Farklı sıcaklıklarda yapılan izoterm çalışmalarından elde edilen verilere Langmuir, Freundlich ve D-R izotermleri uygulanmış ve Langmuir izoterminden elde edilen Qm değerleri 25, 35 ve 45 oC için sırasıyla 61 mg/g, 473 mg/g ve 379 mg/g olarak bulunmuştur. Ayrıca aljinat-TiO2-alg kompozitinin FTIR ve SEM analizleri yapılarak karakterizasyonu ortaya konulmuştur. Sonuç olarak elde edilen veriler sentezlenen bu yeni ekotoksik olmayan kompozitin sulu çözeltilerden tetrasiklin gideriminde oldukça etkili bir adsorbent olduğunu göstermektedir. 

ilgi çekicidir. Ayrıca burada TiO2’in fotokatalitik özelliği dışında farklı bir kullanım alanı da ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın derginizde yayınlanabilir nitelikte olmasını umut ediyor, iyi çalışmalar diliyorum. “Aljinat-TiO2-alg kompozitinin sentezi ve sulu çözeltilerden tetrasiklin gideriminde kullanılabilirliği ve karakterizasyonu” başlıklı makalemiz daha önce hiç bir dergide yayınlanmamış ya da herhangi bir dergide yayınlanmak üzere sunulmamıştır. Saygılarımla.

 


Keywords


araştırma makalesi; yeni materyal; atıksu arıtımı

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v6i1.297

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi