Topraktan ksilanaz pozitif mikroorganizma taraması ve ksilanazın kısmi karakterizasyonu

Aytac Kocabas, Nermin Gümüştaş, Serap Gönek

Abstract


Dünya üzerindeki bitki kaynaklı lignoselülozik biyokütle miktarı 1012 ton kadar olup, hem yenilenebilir hem de bol bulunan bir kaynaktır. Ksilan, doğada selülozdan sonra en çok bulunan ikinci polisakkarittir ve parçalanmasından ksilanaz sorumludur. Ksilanazın endüstriyel kullanım alanı gıda endüstrisinden  tekstil endüstrisine, kağıt endüstrisinden biyoyakıt üretimine kadar geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Her geçen gün farklı özelliklere sahip ksilanazların bulunmasıyla ticari kapasitesi de artmaktadır.  Bu sebepten dolayı bu çalışmada topraktan ksilanaz pozitif mikroorganizmaların taranması, lignoselülozik materyaller üzerinde denenmesi ve seçilen mikroorganizmaya ait ksilanazın kısmi karakterizasyonu amaçlanmıştır. Tarama işlemi kongo kırmızısı boyama metoduyla gerçekleştirilmiştir. Tarama sonrası 11 mikroorganizma ksilan içeren sıvı kültür ortamına ekilmiş ve en yüksek ksilanaz aktivitesine  (73  IU/mL) sahip mikroorganizma Bacillus spp. olarak tanımlanmıştır. Lignoselülozik materyaller arasında en yüksek aktiviteyi buğday samanı üzerinde 37 IU/mL olarak göstermiştir. Biyokimyasal karakterizasyon sonrası, ksilanaz yüksek derecede alkali dayanır olarak bulunmuştur. Dolayısıyla, özellikle kağıt endüstrisi için aranan bir özelliğe sahiptir.


Keywords


Ksilanaz; Biyokimyasal Karakterizasyon; Lignoselüloz; Metal Etkileşimi

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v7i2.327

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi