Saf Magnezyumda SiC ve Zr ile Tane İnceltmenin Mekanik Özelliklere Etkisi

Erdem KARAKULAK

Abstract


Magnezyum alaşımları düşük yoğunlukları nedeniyle birçok uygulamada tercih edilmektedir. Ancak düşük mukavemet ve sertlikleri bu alaşımların kullanım alanlarını sınırlamaktadır. Malzeme tokluğunu etkilemeden mukavemet ve sertlik değerlerini arttırmanın tek yolu olan tane inceltme ile magnezyum alaşımlarının mekanik özellikleri geliştirilip kullanım alanları geliştirilebilir. Bu çalışmada saf magnezyum içerisine iki farklı tane inceltici (Zr ve SiC) farklı oranlarda ilave edilerek tane inceltme performansları karşılaştırılmıştır. Ayrıca tane inceltme sonucunda malzemelerin mekanik özelliklerini belirleyebilmek için sertlik, çekme ve basma testleri uygulanıp sonuçlar karşılaştırılmıştır. Elde edilen tüm sonuçlar zirkonyumun SiC’e göre daha efektif bir tane inceltici olduğunu ve mekanik özelliklerin Zr ilavesiyle daha fazla arttığını göstermiştir.  


Keywords


Magnezyum, tane inceltme, Zr, SiC, mekanik özellikler

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v1i1.336

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi