Uçucu Külün Boyutu ile Puzolanik Aktivitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Barış Akkaya, İhsan Toroğlu

Abstract


Bu çalışmada, uçucu külün tane boyutu ile puzolanik aktivitesi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla, çalışmamıza esas olan uçucu kül numunesi ayrı ayrı 150µm, 106µm, 75µm ve 45µm'luk eleklerden elenmiştir. Elde edilen elek altı fraksiyonları (-150µm, -106µm,  -75µm ve -45µm) ve elenmemiş orijinal uçucu kül, standartta (TS EN 196 - 1) belirtilen şekilde Portland çimentosu ile karıştırılarak bağlayıcı olarak kullanılmıştır. Bu karışımlar ile hazırlanan beton örnekleri 2, 7, 28 ve 60 günlük kür işlemine tabi tutulmuş ve tek eksenli basınç dayanımları ölçülmüştür. Elde edilen dayanım sonuçları, sadece Portland çimentosu içeren kontrol beton örneklerinin sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucu 7 ve 28 günlük kür  sonunda en yüksek puzolanik aktivite değerleri 75 µm’dan ince uçucu küller için sırasıyla %82,1 ve %87,4 olarak hesaplanırken 106 µm’dan ince taneler için %86,0 ve %87,4 olarak hesaplanmıştır.

 


Keywords


Uçucu kül, Puzolanik aktivite, Bağlayıcı madde, Kür işlemi

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v7i2.359

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi