147 Atomlu Co-Pd Nanoalaşımlarının Erime Dinamiği

Ali Kemal GARİP

Abstract


Bu çalışmada, gaz fazındaki 147 atomlu Co-Pd nanoalaşımlarının teorik bir çalışması, atomlar arası etkileşmeler Gupta çok cisim potansiyel enerji fonksiyonu ile modellenerek yapılmıştır. ComPdn (m+n=147) nanoalaşımlarının bazı kompozisyonları için en düşük enerjili yapılar Basin Hopping optimizasyon metodu ile elde edilmiştir. Tüm kompozisyonlar için (m=0, 1, 13, 55, 92, 134, 147) ikosahedron geometrsi belirlenmiştir. Co13Pd134 nanoalaşımı tüm bu kompozisyonlar arasında en yüksek erime sıcaklığına sahiptir. Bu çalışmada aynı zamanda Co-Pd nanoalaşımlarının iç ve kabuk katmanlarını da içeren erime dinamiği incelendi. Genel olarak erimenin en dıştaki kabuktan başladığı sonucu elde edildi.

 

Melting Dynamics of 147 Atom Co-Pd Nanoalloys

A theoretical study has been made of 147 atom Co-Pd nanoalloy clusters in gas phase, with the interatomic interactions modelled by Gupta many-body potential. Basin Hopping algorithm has been used to find the lowest energy structures for some compositions of ComPdn (m+n=147) clusters,. Icosahedron geometry has been identified for all compositions (m=0, 1, 13, 55, 92, 134, 147). Co13Pd134 nanoalloy has the highest melting point among for all these compositions.  It’s also investigated the melting dynamics including core and shell layers of Co-Pd clusters in this study.  It’s concluded that melting begins from outermost shell generally.


Keywords


Nanoalaşım; Optimizasyon; Topak; Erime; İç-kabuk

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v6i2.381

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi