Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorların Hız Denetiminde Doğal Frekans ve Bulanık Mantık

İbrahim Aliskan, Artun Sel

Abstract


Sürekli mıknatıslı senkron motor (SMSM) hız denetimi elektrik makinalarının önde gelen kontrol problemlerindendir. Çalışmada sürücü tasarımında motorun matematiksel modeli ve sistemin doğal frekansı göz önünde bulundurulmuştur. Lineer olmayan SMSM modellenmesi için üç fazlı yapıdan iki eksenli yapıya sırasıyla Clarke ve Park dönüşümleri ile geçilmiştir. Bu dönüşümle denklemlerdeki doğrusal olmayan yapı devam etmektedir ancak yapılacak olan kontrol stratejisi ile sistemde birbirine bağlı parametrelerin ayrıklaştırılması sağlanmıştır. Çalışmada hem hız denetimcisi tasarımında hem de akım-gerilim dönüşümlerinde doğal frekanstan yararlanılmıştır. Sistemin hız çevriminin kontrolü katsayı-integral (PI) denetleyici ve bulanık mantık denetleyici (BMD) ile sağlanmıştır. MATLAB/SIMULINK ortamındaki benzetim sonuçları hem yapay zekanın başarımını hem de doğal frekans yolu ile tasarlanmış akım-gerilim dönüştürücülerinin başarımını görsel olarak sunmuştur.

Keywords


Vektör kontrol; Sürekli mıknatıslı senkron motor; PI kontrol; Bulanık mantık; Doğal frekans

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v6i2.449

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi