TAŞKÖMÜR HAVZASINDAKİ TASMAN OLUŞUMLARININ YERYÜZÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN CBS İLE BELİRLENMESİ

deniz arca, Hakan Şenol KUTOĞLU

Abstract


Madencilik, ülke ekonomisine olumlu katkı sağlamasına rağmen, üretimin gerçekleştiği sahanın üzerinde yada yanındaki yerleşim alanları tasman tehlikesi altındadır. Madencilik tasmanı, yer altı üretiminden doğan zemin içi hareketlerinin yeryüzündeki etkisidir. Bu nedenle etki alanındaki alan üzerinde ve içinde bulunan yollar, tüneller, yer altı galerileri, maden kuyuları, binalar, santraller, barajlar, su, gaz, elektrik, kanal ve kanalizasyon hatlarının, işletmelerin, kentlerin ve ülkenin sürdürülebilir yaşamı açısından büyük önemi bulunduğundan etki alanlarının belirlenmesi gereklidir.

Bu çalışmada, Zonguldak Taşkömür havzası kozlu üretim bölgesinde gerçekleştirilen yeraltı madencilik faaliyeti sonucunda yer yüzeyinde oluşan tasman etki alanlarının Python programlama dilinde bilgisayar kodları geliştirilerek ArcGIS yazılımına entegre edilmesi ile hesaplanması amaçlanmıştır.


Keywords


Madencilik Tasmanı, Python, Deformasyon, Kozlu.

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v1i1.468

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi