Asenkron Motorun Modellenmesi ve Modern Denetim Yöntemleri ile Hız Analizi

Abdulhakim KARAKAYA

Abstract


Bu çalışmada, asenkron motorun matematiksel modeli elde edilmekte ve modelin simülasyonu Matlab/Simulink paket programında gerçekleştirilmektedir. Asenkron motorun hız denetimi, PI ve Bulanık Mantık PI (BMPI) Denetleyicileri ile yapılmaktadır. Referans hız değişimi ve basamak yük momenti uygulaması sonucu elde edilen hız grafiklerinden; referans hıza ulaşma zamanı, aşma miktarı ve açısal hız değişimi analizi yapılarak denetleyicilerin performansları karşılaştırılmaktadır.

Keywords


Asenkron Makine, Benzetim, Bulanık Mantık Denetleyici, Modelleme.

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v7i2.486

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi