Polietersülfon (PES) membran sentezinde koagülasyon ortamının etkileri

Evrim Çelik, Özgür Çakmakcı, Kemal Aktaş, Ulaş Aygör

Abstract


Polimerik membranlar iyi film oluşturma, esneklik, dayanıklılık, ayırma özellikleri ve düşük maliyet gibi avantajları nedeni ile membran ayırma proseslerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Membran sentezi sırasında kullanılan koagülasyon ortamının değiştirilmesi ile membranların gözeneklilikleri arttırılabilir. Gözenekliliği artan membranlar daha yüksek akıda filtrasyon gerçekleştirerek arıtma maliyetini düşürür. Bu çalışmada polietersülfon membranların sentezi sırasında koagülasyon ortamına farklı konsantrasyonlarda tuzlar eklenerek membran gözenekliliği üzerine etkileri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre koagülasyon ortamında %5 NaCl çözeltisi eklenmesi membran gözenek boyutunun küçülmesine neden olmaktadır.


Keywords


Koagülasyon banyosu, Membran filtrasyon, Membran sentezi, Polietersülfon

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v1i1.551

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi