Doğrusal Olmayan Bir Taşkın Öteleme Modelinin Diferansiyel Gelişim Algoritması ile Kalibrasyonu

Umut Okkan

Abstract


Su kaynakları mühendisliğinde taşkın öteleme hesapları için en sık tercih edilen yöntemlerden biri doğrusal olmayan Muskingum modelidir. Bu çalışmada, mevcut model parametreleri popülasyon tabanlı sezgisel bir optimizasyon algoritması olan diferansiyel gelişim algoritması (DGA) kullanılarak kalibre edilmiştir. Bahsi geçen bu iki yöntemin entegrasyonu 1995 yılında Isparta-Sütçüler’de meydana gelen taşkın olayına ilişkin verilere uygulanmıştır. DGA yöntemi başlangıç çözümüne bağımlı olmaksızın hızlı bir şekilde uygun çözüme ulaştığı için çalışma kapsamında tercih edilmiştir. Modelleme uygulamasından elde edilen bulgular literatürde yer alan diğer çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Değerlendirmeye göre, hazırlanan modelin çeşitli performans ölçütlerince kinematik dalga modeli ile benzer performans gösterdiği ve bu nedenle oldukça pratik olduğu tespit edilmiştir.


Keywords


Taşkın öteleme; Doğrusal olmayan Muskingum modeli; Sezgisel algoritmalar; DGA

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v1i1.554

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi