Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programında Durum Çalışması Yöntemi ile Biyokimya Dersinin Etkinliğinin Araştırılması

Ebru Ofluoglu Demir

Abstract


Bu çalışma, Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümünde eğitim gören Tıbbi Laboratuar Teknikleri programı birinci sınıf öğrencilerinin ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma ile uygulamaya dayalı eğitim veren Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümüne ait Tıbbi Laboratuar Teknikleri programı öğrencilerinin insan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi projesi kapsamında biyokimya derslerini durum çalışması ile öğrenme yaklaşımıyla işlemeleri; öğrencilerin etkili ve anlamlı öğrenmesini sağlayarak, bilgi eksikliklerinin olup olmadığının açığa çıkarılması ve eksikliklerinin giderilmesi amaçlanmaktadır. Sonuçlar göstermiştir ki; öğrencilerin genel olarak durum çalışması yöntemine ilişkin olumlu görüşlere sahip oldukları ve bu yöntemin kullanımının arttırılmasıyla biyokimya dersinin etkinliğinin artacağı tespit edilmiştir.


Keywords


Durum Çalışması; B12; Folik Asit; Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v1i1.598

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi