The Effect of Storey Height on the Earthquake Performance of RC Buildings

ERCAN IŞIK, Gökhan ÖZTÜRK

Abstract


Betonarme yapıların deprem davranışlarının ve güvenliklerinin belirlenmesi deprem mühendisliğinin güncel konuları arasında yer almaktadır. Bu çalışma, son yıllarda geliştirilen ve deprem yönetmeliklerinde yer almaya başlayan yapıların deprem performanslarının belirlenmesi ile ilgili yöntemlerin, kat yüksekliği farklı betonarme binalara uygulanmasını konu edinmiştir. Çalışmada, farklı kat yükseklikleri ve farklı kat adetlerine sahip beşer tip örnek betonarme yapı modellenmiştir.  Kat yüksekliği olarak 2.5m, 2.75m,3.0m, 3.25m ve 3.50m seçilmiştir. Her bir kat yüksekliğine göre seçilen yapının 5 veya 7 katlı olması durumunda analizler yapılmıştır. Bu çalışmada, farklı kat yüksekliklerinin yapı davranışına ve performans düzeyine ne derecede etkidiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kat yüksekliği arttıkça yapı taban kesme kuvveti azalmış, tepe yer değiştirme değeri ise artmıştır. Ayrıca kat yüksekliği artıkça yapının periyot değeri de artmıştır. Çalışma ile ideal kat yüksekliğinin ne olması gerektiği ile ilgili bilgiler verilmiştir. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak öneriler yapılmıştır.


Keywords


Betonarme, statik itme, kat yüksekliği

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v1i1.601

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi