Zonguldak ve Çevre Belediyelerde Geoteknik Hizmetlere Bakış

Gamze Bilgen, Burçin Hatice Şolt

Abstract


Yerel yönetimler; merkezi yönetim ile halk arasında köprü görevi gören; orada yaşayan halkın istek ve ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan kamu kurumlarıdır. Bu kurumların en önemli ödevi, sağlıklı ve yaşanabilir mekânlar sağlamaktır. Belediyelerin bulunduğu bölgelere ait zeminin özellikleri, belediye hizmeti olarak belirlenmiş olan tüm çalışmaları doğrudan etkilemektedir. Bu araştırmada, yerel yönetim çalışanlarının geoteknik verilere, belediye hizmeti olarak bakışı irdelenmiştir. Zonguldak ve çevresinde yer alan 10 adet belediyenin imar ve şehircilik bölümü çalışanlarından 119 adet katılımcıya anket uygulanmıştır. Katılımcıların genel olarak geoteknik verilerin önemini kabul ettiği ancak verilerin uygulamada kullanımında yetersizlikler olduğu belirlenmiştir.  Araştırma sonucu, geoteknik bilinç düzeyinin arttırılması ve uygulamada aktif olarak kullanılması ile ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini göstermektedir.


Keywords


Yerel yönetimler; Şehir planlama; Geoteknik

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v1i1.610

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi