İki aşamalı tedarik zincirinde eş zamanlı stok kontrolünün ve tedarikçi seçiminin simülasyon optimizasyonu yaklaşımı ile analizi

Mustafa Göçken, Aslı Boru, Ayşe Tuğba Dosdoğru

Abstract


Günümüzde çok karmaşık problemlerin çözümünde matematiksel modelleme beklentileri tam anlamıyla karşılamamakta ve sadece küçük ölçekli sistemler için sonuç vermektedir. Optimizasyon tabanlı yaklaşımların da uygulanabilir ve etkin olabilmesi için genellikle pek çok varsayım ve sadeleştirme gerekmektedir. Çalışmamızda kullanılan simülasyon optimizasyonu (SO) ise tüm bu kısıtları ortadan kaldırmakta ve büyük ölçekli problemlerin çözümünü kolaylaştırmaktadır. SO problemin karmaşıklık derecesi ne olursa olsun daha gerçekçi ve anlamlı bir çözüm metodolojisi sağlamaktadır. SO’da müşteri gelişleri, talepler ve teslim süresi stokastik olarak ele alınarak stok kontrol sistemleri oluşturulmuştur. Ayrıca elde bulundurma maliyeti, sipariş maliyeti gibi tedarik zincirinin diğer parametreleri de stokastik olarak düşünülmektedir. Çalışmada her bir dağıtım merkezi ve her bir tedarikçi için yeniden sipariş noktası, maksimum sipariş miktarı seviyesi ve başlangıç stoğu anahtar stok kontrol parametresi olarak seçilmiştir. Ayrıca, her bir dağıtım merkezi için en uygun tedarikçi seçilmektedir. Oluşturulan model müşteri hizmetinin iyi bir şekilde devam ettirilebilmesi için uygun stok kontrolünü sağlamaktadır. Ayrıca, bu model tedarik zincirlerinin stok kontrolüne kolayca uygulanabilmekle beraber şirketlerin rekabet gücünü arttırarak kayda değer bir tasarrufta sağlamaktadır.


Keywords


Stok kontrol sistemleri, Tedarikçi seçimi, Simülasyon optimizasyonu

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v8i1.617

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi