Bitkisel kökenli bazı yağların ve bileşenlerin patates böceği. Leptinotarsa decemlineata L., (Col.: Chrysomelidae)’nın larvalarına karşı toksik etkisi Toxic effects of some plant derived oils and components against larvae of Colorado potato betle Leptin

Hasan Tunaz

Abstract


Öz

 Bu çalışmada farklı bitkilerden farklı yöntemler ile elde edilen 7 bitkisel kökenli yağ ve bileşenlerin (Citronella. carvacrol. eugenol. linalol. biberiye. kekik. sarımsak) daldırma yöntemi kullanılarak Leptinotarsa decemlineata L.,’ nın larvalarına toksisitesi araştırılmıştır. Bu yağ ve bileşenlerden patates böceği larvalarına 100 µL/ 10 mL sabit konsantrasyonda carvacrol. kekik ve eugenol uygulamadan 72 saat sonra % 70–100 larva ölümüne neden olurken diğer yağ ve bileşenler daha düşük larva ölümüne sebep olmuştur. Ayrıca bu üç yağ ve bileşende uygulama konsantrasyonu ve uygulama sürelerinin artışına bağlı olarak patates böceği larva ölümleri artmıştır.   Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre L. decemlineata’ nın larval mücadelesinde carvacrol ve kekik yağının geliştirilerek ileride bio-insektisit olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

            Anahtar Kelimeler: Bitkisel kökenli yağ. L. decemlineata. Toksisite

Absract

 In this study. toxicity of seven plant oils and component derived different plant with different methods were tested against larvae of L. decemlineata using dipping methods. With dipping application method. at a concentration of 100 µL/ 10 mL and 72 h application time caused 70-100 % larval mortality by thyme. eugenol and carvacrol. In the experiments. increasing application times and concentrations caused increasing larval mortality for tested carvacrol. thyme and eugenol . This study indicates that thyme oil and carvacrol can be used as a possible alternative for developing bio- insecticide controling L. decemlineata.

Key Words: Plant extract. L. decemlineata. Toxicity


Keywords


Plant extract. L. decemlineata. Toxicity

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v1i1.653

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi