Türkiye’de 1974-2016 Yıllarında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Profili

Nazlı Gülüm Mutlu, Serkan Altuntaş

Abstract


İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), sanayileşme ile birlikte çok önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir. İSG ile ilgili hem sanayide hem de akademik alanda yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Bu makale, ülkemizde tamamlanan İSG ile ilgili lisansüstü düzeyinde yapılmış tezlerin genel profilini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada, tarama modeli ile elde edilen lisansüstü tezlerin, içerik analiz yöntemi kullanılarak değerlendirmeleri yapılmıştır. Çalışmanın evrenini, Türkiye’de 1974-2016 yıllarında yapılmış 795 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Tezler; yayın yılı, araştırma konusu, kullanılan yöntem ve yaklaşımlar bakımından sınıflandırılmıştır. Çalışma sonuçlarının, gelecekte İSG ile ilgili çalışma yapacak araştırmacılar için birbirine benzeyen çalışmalar yürütmelerinin önüne geçmesi beklenmektedir. Ayrıca bu çalışma sayesinde, araştırmacılar için çalışılan konuların yoğunluklarını değerlendirmeleri ve literatürde var olan boşlukları görmelerini sağlaması da beklenmektedir. 


Keywords


İş sağlığı, İşçi sağlığı, İş güvenliği, Ergonomi, Meslek Hastalıkları, Lisansüstü tezler, İçerik Analizi.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7212%2Fzkufbd.v7i2.665

© 2011 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi